Kritik der reinen Vernuft

Kritik der reinen Vernuft

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.