Kritik der Urteilskraft

Kritik der Urteilskraft

List od Ireny Krońskiej z 16.07.1954

List od Ireny Krońskiej z 24.07.1954

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.