krytyka Chwistka

krytyka Chwistka

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922