krytyka filozofii analitycznej

krytyka filozofii analitycznej

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967