krytyka reizmu

krytyka reizmu

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934