krytyka Wiednia

krytyka Wiednia

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938