Krzemień

Krzemień

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.08.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969