książka o estetyce współczesnej

książka o estetyce współczesnej

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960