kwestia czasu

kwestia czasu

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936