kwestia finansowe

kwestia finansowe

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964