kwestie formalne

kwestie formalne

List od Ireny Krońskiej z 21.07.1968

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.02.1927