kwestie mieszkaniowe

kwestie mieszkaniowe

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 04.08.1925

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924