kwestie religijne

kwestie religijne

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1921