Les jeux sont farts

Les jeux sont farts

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947