Leszek Kotarbiński

Leszek Kotarbiński

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2