Liczenie i mierzenie z punktu widzenia teorii poznania

Liczenie i mierzenie z punktu widzenia teorii poznania

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920