liryka

liryka

List od Stefana Szumana z 08.01.1942