literackie czasopismo

literackie czasopismo

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922