Literackie dzieło sztuki I

Literackie dzieło sztuki I

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930