literaturoznawstwo

literaturoznawstwo

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.11.1936

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968