Lodowy

Lodowy

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969