logiczne formuły

logiczne formuły

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937