Ludwik Borkowski

Ludwik Borkowski

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2