magisterium

magisterium

List od Zygmunta Czernego z 23.05.1949

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961

List od Zygmunta Czernego z 30.04.1949

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964