Manchester

Manchester

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List od Stefana Żółkiewskiego z 06.06.1962