Manifestationsqua litaten

Manifestationsqua litaten

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949