Maria Dąbrowska

Maria Dąbrowska

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd