Maria Jędrzejewska

Maria Jędrzejewska

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936