Maria Ossowska

Maria Ossowska

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.02.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949