Marian Dobrosielski

Marian Dobrosielski

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957