Marian Massonius

Marian Massonius

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930