/

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

  n Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Jana Kazimierza       n        n        n             Lwów, dnia 8.listopada 1930.

   n        n     Nr. 935.

   n        n        n        n        n     SPRAWOZDANIE.

 

z posiedzenia Komisji Filozoficznej celem obsadzenia I katedry filozofji,-które odbyło się snia 8. listopada 1930 roku o godzinie 12-ej pod przewodnictwem Dziekana Wydziału
Profesora Dra Władysława PODLACHY .

   n        n        n     Członkowie Komisji:
Prof.Dr.Kazimierz Ajdukiewicz
Prof.Dr.Kazimierz Twardowski
Prof.Dr.Mścisław Wartenberg.

 

   n     Dziekan przedstawia sprawa wykującej ketedry filozofji i uzasadnia konieczność jej obsadzenia.
   n     Prof.Twardowski przypomina,że poprzednik urzędującego obecnie dziekana,prof.Chyliński, zaprosił już poprzednio członków Komisji filozoficznej na posiedzenie, mianowicie na dzień 16. lipca 1930 , godz,11. Na to zaproszenie przybyli do gabinetu dziekana PP.Profesorowie Twardowski,i Ajdukiewicz,natomiast P.Prof.Wartenberg nie mógł przybyć,gdyż – jak o tem uwiadomił P.Dziekana – tego właśnie dnia wyjeżdżał na kurację do Krynicy. Wobec tego posiedzenie Komisji nie odbyło się, albowiem PP.Profesorowie Twardowski i Ajdukiewicz nie chcieli rozpocząć obrad w nieobecności P.Prof.Wartenberga
   n     Prof. Wartenberg sądzi,że wśród kandydatur, jakie mogą wchodzić w rachubę, należy wziąć pod uwagę przedewszystkiem kandydaturę doc.Romana Ingardena,który ma poważny dorobek naukowy.
   n     Po dyskusji członkowie Komisji powzięli uchwałę,ażeby w myśl art, 42 ustawy o szkołach akademickich z dnia 13.lipca 1920 Dziekan imieniem Komisji zwrócił się do wymienionych poniżej profesorów filozofji z prośbą o nadesłanie opinji,jakich kandydatów uważają za najodpowiedniejszych na opróżnioną katedrę. Prośbę o opinję otrzymują Profesorowie. Witołd Rubczyński,Władysław Heinrich i Tadeusz Grabowski w Krakowie,Michał Sobeski i Adam Zółtowski w Poznaniu,Tadeusz Czeżowski i Marjan Massonius w Wilnie,Tadeusz Kotarbiński ,Władysław Tatarkiewicz i Jan Łukasiewicz w Warszawie.
   n     Na tem posiedzenie zamknięto.