/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

24. V 1935

Szanowny i Kochany Panie Profesorze:

Nigdy nie chciałbym być „piłą” dla Pana, jakkolwiek stosunek intelektualny z Panem jest dla mnie wielką radością i zaszczytem. W liście Pana czuję pewien „ziąb” – obawiam się, czy mój sposób wyrażania się nie był wzięty za megalomanię, od której jestem (jeszcze) dość daleko. Nie odpowiedział mi Pan Profesor na moje pytanie co do Twardowskiego – czy można mu posłać dedykację w liście i jaki ew[entualnie] jest jego adres. Poza tym ciekawy jestem, czy Pan zna Corneliusa (bo wszyscy przeważnie dyskutują z Machem, który przedstawił pierwotną i nierozwiniętą postać psychologiczmu). A poza tym czy zna Pan Whiteheada, z którym jestem aux prises już od r. 1933. A ostatnio stan ten zaostrzył się bardzo. Czytam teraz obok L.K. rzecz Metallmanna o Whiteheadzie i to mnie dopinguje do rozprawienia się z tym tytanem na fałszywej drodze. Jeszcze losy moje nie są ściśle na VII wyznaczone. Proszę, aby w stosunku Pana do mnie nie było cienia nawet przymusu.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i dziękuję raz jeszcze

                                                                                                    Witkacy

 

Katowice, Zamkowa 17, u p. Krahelskich

 

 

Kartka pocztowa

Pan Dr. Roman Ingarden
Prof. Uniw. Jana Kazimierza
Zacharjewicza, 7 m. 8
Lwów