maska fenomenologiczna

maska fenomenologiczna

List od Stefana Morawskiego z bd 4