materiał ćwiczeniowy przy nauce polskiego

materiał ćwiczeniowy przy nauce polskiego

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937