materiały pokonferencyjne

materiały pokonferencyjne

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.07.1962