/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.07.1962

 v              INSTYTUT                           v                                    v      Warszawa, dnia 12 lipca 1962 r.
 v       BADAŃ LITERACKICH                         v                           v                 Nowy Świat 72
v    POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Nr SD/9117/2945/62

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze

     v         Mam zaszczyt przy niniejszym przesłać 21 odbitek pracy Pana Profesora, opublikowanej w tomie materiałów pierwszej międzynarodowej konferencji Poetyki, która odbyła się w 1960 roku w Warszawie.
 v         Jednocześnie uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z postanowieniem w.w. konferencji odbyło się w Jabłonnie pod Warszawą /wrzesień 1961 r./ spotkanie pracowników naukowych zainteresowanych metodami statystycznymi w poetyce oraz częściowo zagadnieniami językoznawczego opisu form folklorystycznych. Materiały tego, odbytego w nielicznym gronie, spotkania z 1961 roku będziemy w stanie rozesłać w roku bieżącym.
 v         Przy okazji pragniemy podkreślić, że intencją naszą jest, aby dotychczasowe spotkania w Polsce stały się podstawą powołania międzynarodowej organizacji, stale współpracującej w dziedzinie językoznawczo zorientowanej poetyki.
 v         Przesyłając Panu Profesorowi materiały oraz słowa wdzięczności za dotychczasowy udział w naszych pracach, oczekujemy Jego sugestii co do dalszej współpracy.

 v         Łączę wyrazy prawdziwego szacunku

Za Komitet Organizacyjny
XXX Kazimierz Wyka
/prof. dr Stefan Żółkiewski/