Max Niemyer

Max Niemyer

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932