Meditationes

Meditationes

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925