metafizyka Leibniza

metafizyka Leibniza

Załącznik do listu do Ireny Krońskiej z 21.12.1954

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955