metoda bezpośredniego wykazywania

metoda bezpośredniego wykazywania

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930