metoda ejdetyczna

metoda ejdetyczna

List od Stefana Morawskiego z bd 4