Michał Wasilewski

Michał Wasilewski

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 22.02.1958