Mieczysław Treter

Mieczysław Treter

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1924