Międzynarodowy Komitet Zjazdów Estetyki

Międzynarodowy Komitet Zjazdów Estetyki

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964