Międzynarodowy Kongres Estetyki

Międzynarodowy Kongres Estetyki

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967