miejsce urodzenia

miejsce urodzenia

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.03.1924