miejsce zamieszkania

miejsce zamieszkania

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944