Minister WROP

Minister WROP

Odpowiedź z 18.04.1921