Ministerstwo Nauki

Ministerstwo Nauki

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 10.12.1951